prebúdzame
obchodné
myslenie

Tréning

Obchodná simulácia ProfitAbility®

Profitability simulácia pomáha zamestnancom firiem robiť každodenné rozhodnutia smerujúce k zisku rozvíjaním ich finančného a obchodného talentu. Použitím simulácie zamestnanci mimo svojho pracovného stola môžu experimentovať so zjednodušeným modelom ich firmy a budúcich scenárov.

Schopnosť robiť správne obchodné rozhodnutia vyžaduje porozumenie finančných konceptov. Táto simulácia pomáha preniesť zložité koncepty cez akciu, jej vykonanie, plánovanie, diskusie a deľbu skúseností. Učastníci rozumejú jasne ako ich rozhodnutia vplývajú na tvorbu hodnoty pre akcionárov a ako môžu robiť svoju prácu lepšie na základe tohto porozumenia.

Účastníci pracujú a experimentujú v konkurenčnom prostredí s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Zábavná forma je dôležitá v hre a podporuje účastníkov v plnom zaujatí tréningom. Táto simulácia je použtiteľná v rozličných druhoch podnikania a zozname referencií je dostupný na www.profitability.co.uk. Zoznam oblastí podnikania:

  • Finančné služby
  • Právne kancelárie
  • Energetika
  • Elektronika
  • Farmaceutický priemysel
  • Logistika
  • Výroba
  • Potraviny
  • Manažérske školy

Požiadavky na účastníkov:

Profitability Business Simulation je vhodná pre každú úroveň manažmentu vo firmách. Umožňuje učenie sa a pochopenie spôsobu myslenia ľudí z rôznych oddelení a tak rozvíja obchodný a finančný talent účastníkov. Počas simulácie je asi 30 % teórie a zvyšok sú skupinové diskusie a diskusie v pléne. Materiály sú preložené do slovenčiny a češtiny.

ProfitAbility (2,6kB)   InterQuality (2,8kB)   BNB (1,6kB)   Team Coaching International (2,4kB)