Váš
partner

Poradenstvo

Interim management

Spoločnosť Aislinn je priekopníkom v oblasti Interim Managementu v regióne. Naše intervencie v oblasti finančného riadenia alebo riadenia ľudských zdrojov pomohli spoločnostiam v čase zmien alebo v čase nedostupnosti trvalého riešenia.

Interim management je vhodným riešením pre firmy v situáciách neprítomnosti trvalého manažéra z rozličných dôvodov – presun v rámci skupiny, zavádzanie projektov s dočasnou potrebou externej pomoci, zmena vlastníka. Angažovanie interim manager zaistí kontinuitu, implementuje potrebnú zmenu, prinesie nové impulzy, naštartuje novú spoločnosť.

ProfitAbility (2,6kB)   InterQuality (2,8kB)   BNB (1,6kB)   Team Coaching International (2,4kB)