posilňujeme
výnimočné
tímy

Koučing

Koučovanie tímov

Tímy sú motormi úspešných organizácií. Tímy produkujú výsledky, ktoré jednotlivci nemôžu dosiahnuť. Súčasné pracoviská sú bludiskom rôznych tímov - oddelenia, medzi odvetvové, projektové, virtuálne – tlak na formovanie, výkonnosť a znovu-formovanie tímov je obrovský.

V tomto procese vytvárania vysokovýkonných, inšpirujúcich tímov má svoje miesto koučovanie tímov. Ako certifikovaní kouči Team Coaching International podporujeme tímy v ich raste, dosahovaní vyššej produktivity a vytváraní vysoko pozitívneho prostredia. Team Coaching International je popredná organizácia v oblasti profesionálnych služieb zameraná na vytváranie vysoko výkonných, inšpirujúcich a pozitívne naladených tímov.

Náš model koučovania je podporovaný modelom tímovej diagnostiky. Táto diagnostika je podporená a založená na najnovších výskumoch emocionálnej inteligencie, pozitívnej psychológie, riadení zmien a výskumu popredných univerzít. Náš prístup k tímovému koučingu je založený na systémovej teórii a vynikajúcom výskume Marity Fridjhon MSW, CPCC, PCC, a Faith Fuller PhD, CPCC, zakladateliek Center for Right Relationship a autoriek svetoznámeho pokročilého koučingového kurzu — Organization and Relationship Systems Coaching (ORSC).

Cieľová skupina

Tímy sú pre náš model koučingu definované spoločným cieľom. Tím vhodný pre túto metódu rozvoja má 3-12 členov. Pri vyšších počtoch je potrebné posúdiť existenciu sub-tímov. Tímova diagnostika je v súčasnosti k dispozícii v angličtine, slovenská/česká lokalizácia je v procese prekladu.

Koučovanie tímov - workshop foto 1 (19kB) Koučovanie tímov - workshop foto 2(19kB)

Typický process koučovania tímu


Koučovanie tímov - proces koučovania (22kB)

Po procese úvodnej diagnostiky rozvojové potreby Vášho tímu sú jasne identifikované a pracuje sa s nimi počas workshopu a následnej práce s tímom.


Koučovanie tímov - Authorized faciliator (8,9kB)

ProfitAbility (2,6kB)   InterQuality (2,8kB)   BNB (1,6kB)   Team Coaching International (2,4kB)