osloboďte
svoj
potenciál

Koučing

Co-Active coaching

Náš Co-Active Coaching Model buduje na myšlienke, že klient je prirodzene kreatívny, celistvý a má zdroje na svoj rozvoj. Koučing sa zaoberá klientovým životom a obsah koučovania prichádza od klienta. Kouč je s klientom a pomáha mu nájsť odpovede a motivuje ho aby implementoval dohodnutú úlohu a prehlboval učenie.

Efektívne koučovanie manažérov rieši rozvojové potreby klientov priamo a časovo efektívne. Individuálne koučovanie slúži najlepšie klientovým osobným potrebám. Sedenia s koučom inicializujú učenie prácou, ktoré je napĺňajúce, inšpiruje a dodáva energiu.

Náš Co-Active Coaching Model prináša benefity ako firmám tak aj jednotlivcom.

Benefity pre firmy

Manažéri koučovaní koučami používajúcimi Co-Active Coaching Model potvrdili nasledovné zlepšenia:

 • zlepšenie produktivity (53%)
 • kvalita (48%)
 • sila organizácie (48%)
 • služby zákazníkom (39%)
 • zníženie počtu reklamácií (34%)
 • udržanie lojality manažérov (32%)
 • zníženie nákladov (23%)
 • zvýšenie celkového zisku (22%)

Benefity pre jednotlivcov

Manažéri koučovaní koučami používajúcimi Co-Active Coaching Model potvrdili nasledovné zlepšenia:

 • pracovné vzťahy s priamymi podriadenými (77%)
 • pracovné vzťahy s priamymi nadriadenými (71%)
 • tímová spolupráca (67%)
 • pracovné vzťahy s kolegami (63%)
 • spokojnosť s prácou (61%)
 • znižovanie konfliktov v práci (52%)
 • oddanosť organizácii (44%)
 • pracovné vzťahy s klientami (37%)

Viacej o ICF a koučingu môžete nájsť na www.coachfederation.org.

ProfitAbility (2,6kB)   InterQuality (2,8kB)   BNB (1,6kB)   Team Coaching International (2,4kB)